Tarieven Tussen Neus en Lippen 2024 (Logopedie)

Adviesgesprek (4061 + 4000*)
45 min
€112,-
* Als er na dit adviesgesprek geen behandeling volgt, vervalt de code 4000 en is het tarief €62,-

Inventarisatie hulpvraag/klachten en bespreken mogelijke behandeling

Anamnese en onderzoek (4000)
75 min
€ 50,00

Sessie van 75 minuten waarin na het adviesgesprek een uitgebreide anamnese en verder onderzoek wordt gedaan

Individuele zitting reguliere logopedie (4000)
45 min
€ 50,00

Tussen Neus en Lippen werkt bij voorkeur op verwijzing van een (tand)arts

Vergoeding

Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding verschilt echter per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering. Boven de 18 jaar worden de kosten verrekend met het eigen risico.

Restitutiepolis:
Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed (60-85%).

Om alle aandacht te kunnen richten op de behandeling, is de facturering uitbesteed aan Infomedics. Na een behandelsessie ontvangt u van hen een factuur. Deze factuur betaalt u aan Infomedics en dient u vervolgens zelf in bij de zorgverzekeraar om de kosten vergoed te krijgen.

Contractvrij werken

Het werken zonder contracten met de zorgverzekeraars is een bewuste keus.
De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgverzekeraars eisen veel op administratief gebied, tegenover een tarief dat 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Ik ben van mening dat ik meer kwaliteit kan leveren en meer aandacht kan hebben voor mijn cliënten als ik me niet bezig hoef te houden met zaken die niets te maken hebben met de inhoud van dit mooie vak.