Scheve tanden

Invloed spieren

Scheve tanden? Een overbeet, open beet, kruisbeet of smalle bovenkaak? De kans is heel groot dat dit veroorzaakt wordt door de tong. Natuurlijk is het zo dat de ontwikkeling van het gebit voor een deel bepaald wordt door genetische componenten, maar daarnaast spelen omliggende spieren zoals lippen, tong en kaakspieren een belangrijke rol in die ontwikkeling.

Tongligging

Afwijkende mondgewoonten, zoals duimen, speenzuigen of open mondgedrag kunnen zorgen voor een lage tongligging. De tong ligt dan een groot gedeelte van de dag, op de momenten dat je niet praat of eet, tegen je tanden. Bij het slikken perst de tong zich dan tussen of tegen de tanden. Deze druk van de tong, in rust en tijdens slikken, kan ervoor zorgen dat er een overbeet of open beet ontwikkelt, zeker in combinatie met open mondgedrag. Lippen bieden bescherming aan de tanden en geven tegendruk. Als een mond altijd open staat, zijn de lippen slapper en geven ze minder tegendruk. De tong heeft dan nog meer kans om tanden naar voren te drukken.

Ontwikkeling bovenkaak

Een lage tongligging heeft ook effect op de ontwikkeling van de bovenkaak. Normaal gesproken verbreedt de bovenkaak zich door druk van de tong, maar als de tong altijd laag in de mond ligt, gebeurt dit niet en blijft de bovenkaak te smal t.o.v. de onderkaak. Zo ontstaan kruisbeten. Door de smalle bovenkaak is er ook vaak ruimtegebrek, waardoor tanden scheef gaan staan.

OMFT

Als er op jonge leeftijd gewerkt wordt aan een goede lipsluiting en een goede tongpositie, is de kans groot dat het gebit zich herstelt en orthodontie niet of korter nodig is. Is uw kind al wat ouder en is er orthodontie nodig? Ook dan is OMFT belangrijk. Orthodontie zet tanden recht, maar als er niet gewerkt wordt aan een goede tongligging en lipsluiting, is de kans heel groot dat tanden na een tijd weer scheef gaan staan.

Wilt u echt iets doen aan de scheve tanden van uw kind en wilt u blijvend resultaat? Pak dan de oorzaak aan en werk aan een goede lipsluiting en een goede tongligging!