Miranda van den Berkt

Logopedist

Na mijn afstuderen heb ik 10 jaar gewerkt in de Logopediepraktijk voor Kinderen in Baarn. Eerst in loondienst, later als één van de vier maten. Tijdens mijn tijd in Baarn heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met articulatieproblemen en in het behandelen van kinderen met afwijkende mondgewoonten d.m.v. oromyofunctionele therapie (OMFT).

Fascinatie

Vanaf m’n eerste cursus OMFT ben ik gegrepen door dit relatief kleine onderdeel van de logopedie. Ik ben gefascineerd door de invloed die de orofaciale spieren hebben op de vorm van het gebit en ik vind het geweldig als bijvoorbeeld een overbeet vermindert, alleen door het werken aan een goede tongpositie.

Specialisatie OMFT

Tussen Neus en Lippen komt voort uit de wens om me te specialiseren en ergens heel goed in te zijn. Logopedie is een breed vak met heel veel verschillende deelgebieden. Je kan niet overal goed in zijn.

In 2015 kwam ik door een toevallige ontmoeting in aanraking met Nieuwe Helden, een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde. Er ontstond een mooie samenwerking die er toe geleid heeft dat ik me helemaal ben gaan toeleggen op de OMFT, wat uiteindelijk in 2019 geresulteerd heeft in de start van Tussen Neus en Lippen.

Buteyko

In november 2019 heb ik de opleiding tot Buteyko therapeut afgerond.

Buteyko is een ademhalingstherapie waarbij ademhalen door de neus centraal staat. Als ademen door de mond een gewoonte is geworden, is het vaak niet genoeg om alleen lippen te trainen. Je moet ook het ademhalingscentrum ‘resetten’. Dat kan met de ademhalingstherapie van Buteyko. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de OMFT.

Lezingen en Cursussen

Naast het behandelen van kinderen geef ik lezingen en cursussen aan logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten en assistenten over afwijkende mondgewoonten bij kinderen.

Nascholing

Regelmatig volg ik na- en bijscholing om de kwaliteit van mijn behandelingen te blijven verbeteren. Zo volgde ik in 2018 en 2019 de MRC European Summit met o.a. lezingen van Dr. Chris Farrel, Patrick McKeown, Dr. German Ramirez en Dr. John Flutter.

 

Miranda Kusters - Logopediepraktijk Amersfoort - Tussen Neus en Lippen