De Buteyko Methode

De Buteyko Methode is ontwikkeld door Konstantin Buteyko (1923-2003), een Russische arts. Hij ontdekte het verband tussen te diep ademen en allerlei gezondheidsklachten.

Uit zijn onderzoek komt onder andere naar voren dat meer dan 150 aandoeningen, waaronder bijv. astma, allergieën, luchtwegproblemen, hoofdpijn, eczeem, hoge bloeddruk en hyperventilatie samengaan met een te groot ademvolume (chronische hyperventilatie) en dat door het verkleinen van dat ademvolume veel klachten verminderen of geheel verdwijnen.

De Buteyko Methode bestaat uit oefeningen die erop gericht zijn je ademhaling rustiger te maken, zodat je ademvolume kleiner wordt en klachten ten gevolge van chronische hyperventilatie verminderen of zelfs verdwijnen. De methode is geen wonderpil; het kost tijd en inzet om je een rustige ademhaling eigen te maken.

De oefeningen zullen op je persoonlijke situatie en klachten worden afgestemd.  Daarnaast zullen we samen kijken wat ervoor zorgt dat je meer gaat ademen en wat je daaraan kunt doen. Denk aan sport, praten, slapen, voeding en stress.

Het afbouwen van medicijnen dient altijd in overleg met de eigen (huis)arts te gebeuren.

Buteyko Logopedie Tussen Neus en Lippen